Läsvärt ”Det sjunde steget – om kreativitet och att finna sin livsrytm”

I Eva Sanners bok ”Det sjunde steget – om kreativitet och att finna sin livsrytm” får du lära dig mer om den kreativa processen, enligt en modell uppdelat i sju steg. Det handlar om dina beslut, ditt engagemang och samspel med omgivningen. En modell som inte bara är applicerbar på den kreativa processen, utan på hela livet.

ProcessFörst din FÖRVÄNTAN eller längtan efter något nytt. Därefter om INTENTIONEN som bär dig framåt med hjälp av en idé eller vision. Sedan fasen av FÖRBEREDELSE, som övergår i det fjärde steget genomsyrat av FLÖDE, där du ägnar dig åt det egentliga skapandet. Sedan andas du ut och ger tid för ÖVERBLICK. Så är det dags för FINPUTSNING. Och när allt är klart; Det sjunde steget – TILLBAKA TILL TOMHETEN.

Med hjälp av intressanta exempel, jämförelser och övningar vid varje steg, gav den här boken mig en mycket bra förståelse för hur den kreativa processen fungerar. Jag såg också vilka steg som är svåra respektive lätta för mig själv, och vad som ibland hindrar mig att genomföra kreativa projekt.

Boken gav mig även tankeställare som fick mig att fundera över hur jag handskas med min tid och energi.
Det sjunde steget rekommenderas varmt till dig som vill få redskap att bättre kunna förverkliga dina visioner!

Titel: Det sjunde steget: om kreativitet och att finna sin livsrytm
Författare: Eva Sanner
Förlag: Natur & Kultur, utgiven: 2005
ISBN10: 9127095398
ISBN13: 9789127095397

Boken finns bl.a hos Adlibris.

 

/Eva

Foto: Eva Lundberg